Støt Soransk Samfund

  Du kan støtte Soransk Samfund enten ved at blive medlem eller ved at registrere dig på denne hjemmeside.

  Støt Soransk Samfund

  Årsfest 2016

  Lørdag den 15. oktober er der årsfest på Sorø Akademi. Vi åbner for tilmelding den 7. august.

  Læs mere om årsfesten

  Aktuelt

  Akademiets 3 rektorer før Kristian Jacobsen

  Nuværende rektor på Sorø Akademi, Kristian Jacobsen, blev udnævnt som rektor på Sorø Akademi i 2014 efter at havde været rektor på Helsingør Gymnasium siden 2008. Han er cand.mag. i historie og samfundsfag. Kristian tager i år hul på et større renoverings projekt af alumnatet. Her ser vi på hans forgængere.

  Læs mere …

  5 skarpe til rektor Kristian Jacobsen

  Læs mere …

  2 soranske generationer

  I juni 1986 dimitterede Maria Munk (S86) som en af vores første pigealumner fra Akademiet og 30 år senere fulgte Clara Vind (S16) i sin moders fodspor. Her sludrer mor og datter om nogle af deres minder og oplevelser fra deres 3 år på Akademiet som alumner. I deres sidste år boede begge piger på Rektorgården.

  Læs mere …

  Soranerfrokost 4. august

  Vores formand Christian Eugen-Olsen (R58) bød forsamlingen velkommen, specielt til vores taler Lars Henrik Skotte (S63) og befalede derefter at vi sang ”jeg veed et sted…” hvorefter at vi udråbte 3 lange og 3 korte hurra for vores gamle skole. Formanden opfordrede til at tage gæster med til frokosterne (underforstået gammelsoranere). Det blev også nævnt at man stadig er i dialog med kommunen om at udvide med ”rygeloftet” og at få fjernet søjlen.

  Læs mere …

  Pi’er på alumnatet

  Her fortæller en af vores første pigealumner, Hanne Vestermark (S86), om introduktionen af piger til kostskolen. Det var en stor forandring i kostskolens historie at optage piger, hvilket bl.a. mindepladen i Vestibulen vidner om. Hanne kom til Sorø Akademi i 1983 fra Grønland. I dag arbejder hun som uddannelsesvejleder i Det Grønlandske Hus i Århus.

  Læs mere …

  Copyright © 2016 Soransk Samfund