Med over 1500 medlemmer er Soransk Samfund en af Danmarks største elevforeninger. Samfundet blev stiftet i 1862, og dets formål har lige siden været at bevare og udvikle sammenholdet mellem Gammelsoranere og at skabe interesse for skolen og stiftelsen.

Dette gøres bl.a. ved at afholde en række både selskabelige og interessante arrangementer, herunder Samfundets Årsfest, Holbergs fødselsdag, Soranerfrokoster, udflugter, foredrag og sportsturneringer. Efter Soranernes Hus på Frederiksberg er kommet til er Samfundets mødelokale — Hauerslevsalen — et naturligt samlingsted til frokoster og andre arrangementer.

På den litterære side finder vi også en vigtig funktion for Samfundet, nemlig udgivelsen af Soranerbladet, der nu har mere end 100 år på bagen. Desuden tegner Soransk Samfund sig for at udgive eller støtte udgivelsen af bøger mv. om Sorø og Akademiet. Samfundet administrerer også en række legater til støtte for Gammelsoranere.

Enhver, der har gået på Sorø Akademis Skole, eller som har været ansat ved Skolen eller Stiftelsen, kan blive medlem af Soransk Samfund. Soransk Samfunds højeste myndighed er den årlige generalforsamling. Til daglig ledes Samfundet af en bestyrelse af frivillige.