Legaterne åbner for ansøgninger 1. november 2023 med frist for ansøgning fredag 12. april 2024 kl. 23:59. Vi forventer at give svar på ansøgningerne senest 15. maj 2024, og de bevilgede portioner forventes udbetalt senest 30. maj 2024. 

  • Du kan kun søge ét legat – og kun til ét formål - om året. Legatets formål og mulige ansøgerkreds fremgår af vedtægterne, som ligger under ”dokumenter” ved hvert legat.
  • Soranerlegatet  og Ejlersens mindefond støtter studerende eller gammelsoranere, som er i økonomisk trang. For at vurdere ansøgerens trang, vil vi fra i år spørge om den skattepligtige indkomst og bede om Årsopgørelsen for det seneste år (2023).
  • Ansøgere om tilskud til studieophold i udlandet behøver ikke indsende Årsopgørelse, da der ikke indgår økonomisk trang i vurderingen. Støtte til udlandsophold (Ejlersen eller Scherfig-Jensen) kræver dokumentation fra den modtagende institution (universitet eller praktiksted), og legatet skal søges inden opholdet er afsluttet. Opholdet skal være afsluttet senest 30. april 2025.

Ansøgningssystemet indeholder muligheden for at stille spørgsmål og få svar fra legatbestyrelserne. Det vil normalt være formanden for legatet, der svarer.

Soransk Samfund har fire legater med forskellige støtteområder eller formål. Kig godt på formålene, inden du vælger legat og formål.

Jette Kramme Ejlersen og Finn Ejlersens Mindefond (fmd. Rikke Barnholt Hansen) har to formål:
Enten:
Eller:
Gammelsoranerlegatet (fmd. Kim Øxenholt) har ligeledes to formål:
Enten:
Eller:
Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat (fmd. Rikke Barnholt Hansen) har kun et formål:
Digteren cand.jur. Aage Krarup Linds legat (fmd. Erik Nordahl Svendsen) har kun et formål:
Støtte til udlandsophold (Ejlersen eller Scherfig-Jensen) kræver dokumentation fra den modtagende institution (universitet eller praktiksted), og legatet skal søges inden opholdet er afsluttet. Opholdet skal være afsluttet senest 30. marts 2024.
 
Med venlig hilsen
Legatadministrationen