Informationer
Dato 04.04.2024
Start 18:00
Slut -
Lokation Hauerslevsalen
Solvej 1
2000 Frederiksberg
Soransk Samfunds ordinære generalforsamling 2024 afholdes torsdag den 4. april 2024 kl.18:00 i Soranernes Hus, Hauerslevsalen, Solvej 1, 2000 Frederiksberg.

Dagsorden ifølge vedtægterne:
a. Valg af dirigent
b. Bestyrelsens beretning om virksomheden i det forløbne år
c. Forelæggelse af den reviderede årsberetning for Soransk Samfund til godkendelse samt for de legater og fonde, hvor det i vedtægterne for disse foreskrives, at der skal ske godkendelse på generalforsamlingen i Soransk Samfund
d. Behandling af indkomne forslag
e. Orientering om bestyrelsens arbejdsbudget
f. Valg af medlemmer til bestyrelsen
g. Valg af revisor
h. Eventuelt

Ad d: Medlemsforslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være fremsendt til bestyrelsen inden den 1. marts 2024. Indkomne forslag vil blive lagt på hjemmesiden senest 15. marts 2024.

Ad f: Efter tur afgår: Per Just Florman (S64), Henrik Levinsen (S79), Jesper Hertz (S12), Christian Beck (S64), Christine Bang Andersen (S11) og Thomas Bjørn Ibsen (S71).

Per Just Florman og Jesper Hertz genopstiller.
Christian Beck, Thomas Bjørn Ibsen, Henrik Levinsen og Christine Bang Andersen genopstiller ikke.
Bestyrelsen indstiller endvidere Christian Egemose (formand for Jysk Afdeling) og Erik Nielsen (formand for Fynsk Afdeling) til generalforsamlingens godkendelse jf. §9 stk 2.

Bestyrelsen byder alle interesserede velkommen i vores arbejde. Det er muligt for alle medlemmer af Soransk Samfund at stille op til bestyrelsen, men også blot at deltage i dele af arbejdet. Ved interesse kontakt os da på post@soransksamfund.dk

Efter generalforsamlingen byder Samfundet på et let måltid, arrangeret af hovmesteren.

Tilmelding til generalforsamlingen sker ved at sende en SMS til 51824832 med angivelse af navn og årgang. Du er tilmeldt, når du får svar om, at tilmeldingen er modtaget. Tilmelding bør ske senest den 21. marts.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen