Informationer
Dato 02.06.2024
Start 11:00
Slut -
Igen i år hos Hans Gravergaard på Gravergården i Veflinge:
Adressen er Elvergårdsvej 43, Veflinge  
Vi regner med, at solen skinner, som den næsten altid gør, og at Hans har sørget for vådt græs, som han altid gør.
Efter kåring af paven holder vi generalforsamling med sædvanlig dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Kassererens beretning - Regnskab for 1/1-2023  til  31/12-2023, som udsendes til Fynsafdelingens medlemmer inden generalforsamlingen.
4. Valg af formand. Erik Nielsen er indstillet på genvalg. 
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer: sekretær -   referent -   festudvalg - 
    Dorrit Søndergaard og Mads Nielsen er indstillet på genvalg  
6. Eventuelt

Alle ta´r mad med, så får man, hvad man kan li´.  
Fynsaffdellingen sørger for, at  ingen behøver at tørste. 

Giv os besked om I kommer senest mandag den 27. maj
Dorrit,  tlf.:  24840133, mail:  bolette.soendergaard@abcpost.dk   eller
Mads,  tlf.:  21566536, mail:   madsograndi@gmail.com