En skitse til en indholdsfortegnelse

Indledning

Hvor kom vi fra? Bind I og II, afsæt i Mathiesens sidste kap. om skolens liv i bd. II 

Sorø Akademis Stiftelse (før og efter fundatserne 1958/1973)

 • skovene, driften og indtægterne
 • støtte til og rolle for skolen
 • Akademihaven og bygninger siden 1901. Sportsanlæg.
 • Bibliotek, Kirken, Musikfestival
 • Undervisningsministeren. Sorø-møderne
 • Genius loci

Skolens ledelse/organisation

 • Kontinuitet: Eneste statsskole efter 1958
 • Rektorernes række og betydning (Hoff, Raaschou-Nielsen, Bohn, Højby (Gymnasiedirektør efter Sorø), Østergaard, Erling Kristensen)
 • Lærerindflydelse
 • Forældre/”kunder”. Betaling, fripladser.
 • Bestyrelse for skolen (1980erne)

Skolens undervisning

 • Fra syv år til rent gymnasium (mellemskolen og realklassen kommer og går igen)
 • Almendannelse og studieforberedelse gennem 100 år
 • Fra elitegymnasie til massegymnasie: Forfald eller fornyelse? Læreplaner.
 • Internationalisering (kontaktskoler, elever udefra)
 • Hovedområders tendenser: Hum, Nat, Samf.
 • Er Sorø særlig? (Sorø-filteret)

Kostskolen

 • Fra opdragelsesanstalt (Alumnatet) til hjemlige forhold (Vænget, Nye alumnater, Gymnasiebygningen).
 • Trods flere alumner er kostskolen en relativt mindre del af skolen.
 • Tese: Sorø Akademis Skole defineres af kostskolen
 • Sammenlignet med andre kostskoler i Danmark (Herlufsholm m.fl.)

Eleverne

 • Statistik: Oprindelse geografisk, socialt (?). Alumner, dagelever (lokale byunger og private pensionærer. Pensionaterne i byen)
 • Drenge og Piger. Kvinder bliver elever (1907) og alumner (1983)
 • Elevernes åndsliv (Baldur, blade, ytringer)
 • Hierarki mellem elever, drøjeri, hakkeorden, præfekter.
 • Uniformens afskaffelse (1972/73)
 • Skolens traditioners og festers betydning
 • Eksamensresultater sammenlignet med andre

Lærerne

 • Kun 3-4 generationer af lærere på 100 år. Anciennitet (statistik gennem 100 år).
 • Fra lærdomskultur (dr.phil’er) til gymnasiejob.
 • Fra kostlærer til familie-liv. (skifte i 1980erne)
 • De/du skifte.
 • Humanister søger Sorø/Gymnasiet, Naturvidenskab og Samfundsvidenskab har andre førstevalg, i København

Soranere efter Sorø

 • Uddannelser, karrierer. ”De er jo fra Sorø”.
 • Soransk Samfund
 • Soranerne Hus (kollegiet)
 • Legater fra Soranere. (både til Skolen og Samfundet)

Skolen som driftsorganisation

 • Upstairs-Downstairs (Fælles julefrokost?)
 • Køkkenpersonalet
 • Tjenere (for eleverne), pedeller, TAP)
 • Alumnernes praktiske liv og ansvar

Afslutning: Helheden (kronologisk)

1903-1958: Traditionen, stabilitet (Loven 1903-58). Besættelsestiden og oprør mod Bohn. Højby som fornyer?
1958-2003: Fornyelse og vækst. Elevoprør (nedefra) mod Østergaard. Reformiver fra Kristensen (ovenfra). Pigerne. Evindelige ændringer af gymnasiets love.

 

 

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.