Sorø, bind I og II

Sorø er historie, og derfor har Sorø også sin Historie. "Sorø. Klosteret – skolen – akademiet gennem tiderne. Skrevet af gamle soranere, udgivet af Soransk Samfund” er de stolte ord på titelbladet i de to bind, som udkom i 1924 og 1931. At skolen den gang gav lyst til at blive historiker fremgår bl.a. af, at Nationalmuseet gennem et halvt århundrede havde tre soranere i rap som direktører: Mauritz Mackeprang (1910-38), Poul Nørlund (1938-51) og Johannes Brøndsted (1951-60). Mackeprang (S 1888) var den ene hovedkraft ved tilblivelsen af Sorø I-II, den anden var William Norvin, arkivar og professor (S 1897), som selv skrev en tredjedel. Værket er skrevet af i alt ni gammelsoranere. Finansieringen kom fra Stiftelsen efter Rigsdagens bestemmelse, fra Carlsbergfonden og fra gavmilde gammelsoranere. Formentlig har S. C. Hauberg også været vigtig for, at projektet blev til noget. Han var industrialist, formand for Arbejdsgiverforeningen og formand for Soransk Samfund 1901-1920 i de frugtbare år, da værket blev tænkt og planlagt.

Sorø, bind ISorø, bind II

Udskriv

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.