• Aktuelt

Nytårsfrokost 4. januar 2018

Som sædvanligt startede vi det nye år med et glas Cremant, hvorefter formand Christian Eugen-Olsen(R58) bød alle et ”Godt Nytår”. Han fortsatte med at fortælle om planerne for Nationalparken for Danmarks Frihedskamp, der skal ligge i Mindelunden. Så kom han også ind på ombygningsplanerne i forbindelse med Hauerslevsalen, hvor vi spændt venter på udførelsen. Christian lykønskede en af hovmesterholdets faste støtter, Arne Krog(S46), i anledning af hans 90 års fødselsdag den 26-12-18, og udtalte mindeord over en anden af de faste støtter, Henning Molin(S46), der afgik ved døden i december sidste år. Vi afsang efterfølgende ”Jeg veed et Sted”, de 3 første vers, og råbte hurra for skolen.

Soranske interview: HANS OLE THERS

Hans Ole Thers (S75) er uddannet på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Her underviste han som docent i solistisk og liturgisk orgelspil i 30 år frem til efteråret 2016. Han blev i 1985 ansat som organist og klokkenist ved Helligaandskirken på Strøget i København. Sideløbende hermed har han en omfattende karriere som solist i ind- og udland.

Soranerfrokost 2. november 2017

Formand Christian Eugen-Olsen(R58) indledte, efter at have ført an i sangen og hurra-råbene, med at byde velkommen til vor talere, Ivar Gjørup, Henrik Jandorf(S72) og Christian Faber-Rod(S62). Så gjorde han opmærksom på, at Holberg fejringen den 3. december foran Det Kongelige Teater begynder kl. 1400, fordi vi bagefter skulle fortsætte i Hofteatret, hvor Henrik Jandorf ville optræde.

Det indre bånd der binder os - årsfesttale 2017

Ærede bestyrelse. Ærede gammel-soranere og ledsagere. Og ikke mindst ærede nyudsprugne knap så gamle soranere. Velkommen til årets Gammelsoraner fest.
Hvorfor mødes vi her i dag. Hvad har vi egentlig til fælles? På tværs af alder, nationalitet, køn, erhverv, interesser og politisk overbevisning. Hvad er det der holder os sammen udover en studenterhue og en bygning.

Copyright © 2018 Soransk Samfund