Apropos Corona

Coronavirus angreb Danmark i foråret 2020 og statsminister Mette Frederiksen lukkede Danmark den 11. marts 2020 for at hindre smittespredning. Skete der noget lignende under Den spanske Syge godt 100 år tidligere? Hvis ja, hvilke konsekvenser havde det så for livet på Sorø Akademi i 1918?

Jeg bad skolens bibliotekar Ann Furholt Pedersen (S87) om hjælp til at finde svar på dette spørgsmål. Hun ledte oppe og nede, men fandt intet, der kunne belyse emnet. Skolens arkiver beror på Rigsarkivet, som naturligvis også var lukket.

Så fandt jeg frem til Sorø Amts Dagblad – Slagelse, der udkom i perioden fra 1916 til 1957. Avisen havde hver dag en rubrik med nyheder fra Sorø. Fra denne rubrik kopierede jeg alt vedrørende Sorø Akademi fra juli 1918 til januar 1919, ændrede det gotiske alfabet til nutidens latinske og brugte den retskrivning, vi anvender i dag. Derudover har jeg ikke ændret eller tilføjet noget. Et udsnit af originalteksten illustrerer afskriften.

Den Spanske Syge på Sorø Akademi 1918 - klippet fra Sorø Amts Dagblad

Avisklip spansk syge w14. august. På given foranledning skal vi gøre opmærksom på, at Akademiets ferie i henhold til Undervisningsministeriets bekendtgørelse ligesom kommuneskolernes varer til 2. september.

2. september. Sorø Akademi begynder i dag skoleåret med 298 elever.

30. september. I morgen anlægger akademieleverne igen deres sorte huer, og efter soransk tidsregning er hermed vinteren begyndt.

15. oktober. Død af spansk syge. Enkefru Boesen, Johnstrupvej, har haft den sorg at miste sin 18årige søn, Harald A. Fr. Boesen, som i morges efter et kort sygeleje afgik ved døden af spansk syge. Den afdøde, som var elev på Akademiet, skildres som en flink og lovende ung mand.

16. oktober. Både Akademiet og Borgerskolen har som følge af de sidste dages, som det synes, meget alvorlige tilfælde af spansk syge, forlænget ferien med 8 dage, en beslutning, ikke blot de ferierende elever, men også mange bekymrede forældre vil hilse med den største tilfredshed.

17. oktober. På grund af sygdommen har frk. Edith Gall midlertidigt standset sin danseundervisning.

18. oktober. Kredslæge dr. Kaarsberg udtaler, at skolernes lukning ikke skyldes antallet af sygdomstilfælde, men det uhyggeligt pludselige dødsfald, sygdommen forårsager. Med hensyn til biografernes lukning for børn under 16 år erklærer byfoged Baller, at han endnu ikke har overvejet sagen.

21. oktober. Skolernes lukning er forlænget på ubestemt tid.

6. november. På snedkerarbejde ved opførelse af den nye alumnebygning ved Akademiet var der indkommet 2 tilbud, et fra tømrermester Andersen på 15.680 kr. og et andet fra snedker N. J. Hansen på 15.377 kr. Arbejdet overdrages sidstnævnte.
I København er dødeligheden ved lungeinflammationens vedkommende nu 23 procent mod 12-15 procent for et par uger siden. Der var i sidste uge 9.412 tilfælde af spansk syge mod 14.185 ugen før i København.

2. november. Akademiet genoptager på torsdag undervisningen for 3. gymnasieklasses vedkommende.

15. november. Den spanske syge er ikke faret synderlig hårdt frem i Sorø, men lidt mærker man den nu og da, for eksempel ved opslag i byens maskinforretninger, der anmoder eventuelle købere om at henvende sig i broderihandelen.

20. november. Antallet af døde i København er i sidste uge dalet med 50 procent. Der døde derinde 246 personer. Derfor åbnes skolerne i fuldt omfang, ligesom biografer, teatre og udskænkninger. Der kræves dog udluftning efter hver forestilling. Også indskrænkninger ved bryllupper og begravelser hæves. I det øvrige land har sygdommen bredt sig stærkt. På Åndssvageanstalten i Ribe er 200 konstateret syge.

2. december. Skolerne åbnes på torsdag. Efter samråd mellem skoleautoriteterne og kredslægen er det nu besluttet at genåbne samtlige byens skoler, Akademiet, Pigeskolen, Borgerskolen og Teknisk Skole for undervisning i samtlige klasser fra torsdag morgen. Deres lukning fandt sted omkring den 20. oktober.

4. december. Spansk syge på Akademiet. Den matematiske afdeling af første gymnasieklasse er i dag blevet lukket, da der blandt klassens elever er forefaldet 2 tilfælde af spansk syge og 1 tilfælde, der mulig er spansk syge. Lukningen, der ikke vil få indflydelse med hensyn til skolen øvrige klasser, skal kun vare til på lørdag.

6. december. Akademiet lukket på ny. Akademiet er atter blevet lukket og eleverne skal ikke møde før 3. januar. Grunden er ikke, at den spanske syge breder sig her i byen, den har tværtimod i de sidste 3 uger været i stadig tilbagegang, men frygten for at en epidemi skal opstå blandt de 140 elever, der som bekendt bor på skolen.

10. januar. Et forbud. Som følge af, at der stadig forefalder nye tilfælde af spansk syge, har rektor Raaschou Nielsen fra i dag forbudt akademieleverne at overvære teater- og biografforestillinger.

21. januar. Rigsdagsmand Hansen-Nørremølle rejste i går hjem til Sønderjylland. På vejen standsede han i Sorø for at indmelde sin yngste søn på Akademiet.

30. januar. Foredrag på Akademiet. På søndag aften holder overlærer, borgmester Lauritzen på Akademiet et af lysbilleder ledsaget foredrag om skoleliv i tidligere tid.

Udskriv Email

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.