I år ligner modtageren Holberg

Modtageren af Holbergmedaljen 2016 må vist lige være i Den Gamles ånd, for Ivar Gjørup er, modsat mange af de figurer, der udstilles i komedierne, ingen opblæst lærd eller uoplyst bedrevidende, han er en munter mand og vist aldeles uimponeret af egne evner.

De evner, som flest nok har stiftet bekendtskab med gennem det kvarte århundrede, han diverterede Politikens læsere med striberne om de spøjse figurer i Egoland, anført af lille trinde Divius Madsen med glorien hængende bekvemt over hovedet, og med de mange forkortelser og den håndskrevne dialog ofte i lydskrift, så man tror, det er en nordmand, der har begået den! Og jeg har set Egoland betegnet som verdens nok mest intertekstuelle tegneserie, fuld af citater og lærde referencer som den er. Og det er ikke tilfældigt. Ivar Gjørup er nemlig oprindelig cand. mag. i klassisk filologi, var også i en årrække lektor på Århus Katedralskole og underviste i oldtidskundskab, græsk og latin, og derfor kunne medaljemodtageren, som sendte Egolænderne på pension i 2009, sagtens få tiden til at gå alligevel, selv om han ikke længere havde truslen om det daglige bidrag hængende over hovedet. Han, der nu er 71 år, har skrevet en bog i mellemtiden, og den blev præsenteret få dage før overrækkelse af medalje og 75.000 kr. fra Statens Kunstfonds Projektudvalg for Litteratur i selveste Holbergsalen i Admiral Gjeddes Gaard i St. Kannikestræde i hovedstaden, i selvsamme rum, hvor unge Ludvig en tid fungerede som privatlærer for nogle vanartede unger. Eller også var det underviseren, den var gal med!

Ivar Gjørups nye værk Platons Gåde er den umiddelbare anledning til medaljen, der gives en dansk forfatter ”som en anerkendelse for et litterært eller videnskabeligt værk eller for den pågældendes forfattervirksomhed som helhed under hensyntagen til en vis åndelig forbindelse til Holbergs psyke, hans litterære tendens eller ejendommelige forening af videnskabsmand og skønlitterær forfatter, hans vidtspændende, ræsonnerende, satiriske eller samfundsdømmende produktion” - ja, Ivar Gjørups store værk er altså den umiddelbare anledning, og som dr. Bent Holm, mangeårigt medlem af komitéen, der finder frem til årets modtager, sagde i sin velkomst, bygger Platons Gåde på en omfattende klassisk lærdhed, men er samtidig skrevet med en sådan opfindsomhed, humor og tonerigdom, at bogen falder på plads i den holbergske tradition for folkelig historieskrivning.

- Kraftigt medvirkende til medaljetildelingen er også Gjørups mangeårige virksomhed som ophavsmand til den satiriske og underfundige tegneserie Egoland og hans arbejde med
børneteater og operalibretto, sagde Bent Holm, der netop på dagen for uddelingen havde overtaget formandskabet efter professor Erik A. Nielsen, som har siddet på posten i 20 år men forbliver i komitéen. Og Erik A. Nielsen sagde i sin hyldesttale, at Gjørup beviser, at en platoniker er noget meget mere mangfoldigt og konfliktfyldt end dét blege åndsvæsen, ordet ofte betegner. Han sagde også, at der intet spidsfindigt er i at betragte Gjørup i lyset fra Holberg. Holbergmedaljens fundats siger ikke noget om, at modtageren skal ligne Holberg – men i år er det faktisk tilfældet, sagde Erik A. Nielsen.

- I tildelingen motiverer vi en række valgslægtskaber mellem Holbergs vidtstrakte forfatterskab og den, der er udset til at bære hans medalje. Ofte har motiveringen været sværere og mere søgt, end den bliver i år, indrømmede Erik A. Nielsen, der også tilstod, at han som erfaren Holberg-forsker længe forbandt Gjørups forfatternavn Olfax med Holbergkomediens gudsforgående lurendrejer Oldfux – men han er siden af tegneren blevet belært om, at der ikke er noget d i midten, og derfor betyder det ikke ”den gamle ræv”. Olfax derimod hænger sammen med det olfaktoriske, der er navnet på lugtesansen, det må derfor betyde”ham med næsen”, der som en sporhund kan få færten, kan opfange enhver rævestreg, der sættes i Egolands udbredte jagtterræn, sagde Erik A. Nielsen.

Tekst og foto: Susanne Søhuus (S68)

Tags: holberg, holbergmedaljen

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.