Dannebrog på Sorø Akademi

Selvom livet på Akademiet involverer en lang række goder og privilegier, kan hverdagens rutine nemt gøre, at man tager skolens finurlige traditioner og helt unikke fysiske rammer for givet og glemmer præcis, hvor særlig og besynderlig en institution Sorø Akademi er.

Noget, der kan minde os om, hvor privilegerede vi Soranere er, er dog Akademiets mange fejringer og højtideligheder, hvor både skolens fysiske rammer og det særlige Soraner “fest-gen” kommer til deres ret. Et vigtigt element i sådanne Soraner-festligheder er selvfølgelig det flag, der vajer over skolens hovedbygning. Og på trods af flagets centrale placering på skolens tag er det nok de færreste, der lægger mærke til, at Akademiet flager med det særlige splitflag, snarere end det mere simple, rektangulære stutflag. I dagens Danmark er splitflaget hovedsageligt forbeholdt statens civile og militære myndigheder og institutioner, og det er derfor takket være Akademiets særlige status som (landets eneste) statsgymnasium, at vor skole har tilladelse til at flage med splitflaget. Til dette privilegium hører dog også en forpligtelse, idet alle statslige institutioner har pligt til at flage med deres splitflag på Danmarks officielle flagdage, samt ved særlige anledninger som f.eks. statsbesøg, o.l.. Dette står altså i modsætning til privatpersoner, der kun må flage med stutflag, og som ikke er pålagt nogen former for “pligt-flagning”.

Flaget har dog ikke altid indgået i den Soranske hverdag. I tiden omkring Akademiets stiftelse blev det danske flag nemlig stort set udelukkende brugt i militær tjeneste, hvor det signalerede de danske troppers tilhørselsforhold i felten. Under enevælden lod Christian IV sig dog inspirere af den franske pomp-og-pragt-elskende Ludvig XIV til at bruge flaget som en form for festlig dekoration og som et symbol på kongemagten. Man kan altså sige, at det er fra denne tid at flagets særligt festlige funktion stammer. En betydning for den bredere danske befolkning fik Dannebrog dog først i kølvandet på 3-årskrigen, hvor tidens nationalromantiske strømninger benyttede flaget som et symbol på den danske identitet og fællesskab.

Så selvom Akademiet på mange måder har gavn af at være et statsejet gymnasium, så er det måske ikke dét, der umiddelbart glæder os Soranere, når vi ser flaget pynte på Hovedbygningen. Det er nok snarere den festlighed og det fællesskab, som flaget repræsenterer - både for os som Soranere, og for os som danskere.

Agnes Galster (S12)

Udskriv

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.