• Legater
  • Legatansøgning

Legater

VEJLEDNING til 2022

Soransk Samfunds legater

På grund af implementering af et nyt legatbehandlingssystem, er det ikke muligt at søge nogle af Soransk Samfunds legater før mandag den 10. januar


Legaterne kan som hovedregel søges af alle tidligere elever på Sorø Akademis Skole. Andre mulige modtagere fremgår af omtalerne af de enkelte legater nedenfor.

Ansøgninger kan indsendes hele året, men behandles kun ved én samlet uddeling. Ansøgning til næste uddeling fra nedennævnte legater skal være Soransk Samfunds Legatbestyrelse i hænde senest fredag den 4. februar 2022 kl. 24:00.

Ansøgning fremsendes gennem hjemmesiden, punktet Legater. Dispensation fra denne måde at ansøge på kan søges i god tid hos Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Ved tre punkter i skemaet åbnes mulighed for at vedhæfte et bilag. Der kan kun vedhæftes ét bilag i hver af de tre rubrikker, så det er ikke muligt f.eks. at sende et bilag i to forskellige filformater. Word eller PDF er godt nok! Har du brug for at give flere oplysninger til et punkt, må du samle dem i ét bilag.

Bilag A og B er obligatoriske for alle ansøgninger
Bilag A: Formålet (max 1 side)
Bilag B: Budget, herunder evt. udgifter til bolig under studieophold.
Bilag C: Bekræftelse på optagelse på udenlandsk universitet / læreanstalt / summerschool / praktikophold / anden relevant bekræftelse på gennemførelse af studieopholdet i udlandet.

Generelle forhold

Ansøgningerne kan rettes mod alle Soransk Samfunds legater under ét. Legatadministrationen vil da efter bedste evne fordele dem efter, hvad legatet ønskes anvendt til. Hvis der specifikt ønskes fx støtte til udgivelser af egne arbejder er Digteren, cand.jur. Aage Krarup Linds legat dog det rette legat at søge.

En ansøger kan kun modtage støtte til ét formål pr. ansøgningsrunde (= om året).

Ansøgerne kan forvente at få besked i løbet af april måned 2022, mens udbetalinger forventes i løbet af maj 2022. Det skal tilføjes, at legatportionerne indberettes til SKAT. Støtte til studierejser er indtil videre undtaget for skat.

Særlige forhold ved ophold i udlandet (inkl. Grønland eller Færøerne)

Ansøgninger skal indsendes inden studieophold eller praktikophold er afsluttet, idet behandling af ansøgninger dog først vil ske efter fristen for førstkommende ansøgningsrunde, normalt i februar.

Ansøgninger om støtte til udenlandsk ophold ved universiteter eller andre læreanstalter eller praktikforløb skal ledsages af bekræftelse på optagelsen eller praktikaftalen samt oplysning om i hvilket tidsrum, opholdet finder sted. Startdato og slutdato skal fremgå. (Bilag C) Godkendelse af udveksling fra egen, danske læreanstalt er IKKE tilstrækkeligt.

Hvis bekræftelsen ikke foreligger på ansøgningstidspunktet, skal det indsendes inden udbetaling kan finde sted. Dokumentation skal som udgangspunkt fremsendes, så udbetaling kan ske i løbet af ansøgningsåret og senest 31. marts 2023.

Ph.d.-studerende eller andre i lønnet stilling støttes ikke i forbindelse med studierejser og lign.

Legaternes formål og mulige ansøgere 

Digteren, cand. jur. Aage Krarup Linds legat
Legatets formål er at bekoste eller yde tilskud til udgivelse af kvalificerede arbejder af kunstnerisk, videnskabelig eller praktisk art, og kan søges af personer, der i mindst tre år har været elever på Sorø Akademis Skole, eller som er eller gennem en årrække har været lærere ved skolen.

At støtte Soransk Samfunds medlemsblad, hjemmeside samt andre præsentationsformer, som sikrer udbredelse af kendskabet til Soransk Samfunds formål og virke.

Gammelsoranerlegatet
Legatets formål er:
At støtte elever, udgået fra Sorø Akademis Skole under deres uddannelse.
At støtte trængende tidligere elever på Sorø Akademis Skole.
At støtte trængende efterladte ægtefæller efter tidligere elever på Sorø Akademis Skole med umyndige børn.
At støtte sådanne formål, som legatbestyrelsen skønner, er af betydning for Sorø Akademis Skole eller Soransk Samfund.
At virke til gavn for Sorø Akademis Skole samt denne skoles nuværende og tidligere elever og lærere på enhver efter legatbestyrelsen egnet måde.

Jette Kramme Ejlersen og Finn Ejlersens Mindefond
Fondens formål er:
– dels at uddele tre flidspræmier til flittige og dygtige elever på Sorø Akademis Skole,
– dels efter ansøgning at yde støtte i form af rentefrit lån eller legat til udgåede elever fra Sorø Akademis Skole, som med godt resultat følger studieplanen. Modtagerne forventes at være medlemmer af Soransk Samfund.

Hans Henning Scherfig-Jensens Mindelegat
Legatets formål er at yde støtte til tidligere elever fra Sorø Akademis Skole til rejse og ophold i forbindelse med uddannelse.

Soransk Samfunds Boligfond
Boligfonden kan yde boligstøtte til uddannelsessøgende tidligere elever fra Sorø Akademis skole ved længerevarende uddannelsesophold for den studerende ved anerkendt udenlandsk uddannelsessted. Denne støtte gives gennem Hans Henning Scherfig Jensens Mindelegat eller Jette Kramme Ejlersen og Finn Ejlersens Mindefond

Tags: legat

Udskriv

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.