• Legater
  • Legatansøgning

Legater

Soransk Samfund har taget et nyt ansøgningssystem i brug. Det overholder lovgivningen om datasikkerhed (GDPR og gør det væsentligt nemmere at administrere legaterne. Men det også betyder, at Legatadministrationen ikke har samme fleksible muligheder for at flytte en ansøgning fra en fond til en anden, som vi hidtil har gjort. Det kan fremover kun ske ved, at ansøgeren opfordres til at slette ansøgningen og indsende den det ”rigtige sted”. Derfor skal du gemme en kopi af ansøgningen på din pc.

For at mindske behovet for omflyttede ansøgninger, er det naturligvis vigtigt, at du som ansøger præcist overvejer, hvad du søger om og hvem du er som ansøger:

1. gammelsoraner under uddannelse i økonomisk trang (ikke udlandsophold). Det dækker langt de fleste af ansøgningerne, og de skal rettes til Ejlersens Mindefond (trang)

2. gammelsoraner under uddannelse som søger støtte til meritgivende udlandsophold til universitet, praktiksted eller lign. Kræver dokumentation for optagelsen, og de skal rettes til Ejlersens Mindefond.

3. Gammelsoraner eller lærer, som søger støtte til udgivelser af videnskabelige eller kunstneriske værker. Det skal rettes til Linds legat.

4. gammelsoraner eller efterladte, som ikke er under uddannelse, i økonomisk trang. Det skal rettes til Gammelsoranerlegatet.

Der kan blive tale om at ”flytte” enkelte ansøgere til Scherfig Jensen. I så fald får ansøgeren direkte besked og vil blive anmodet om at genindsende ansøgningen.

Når du har klikket på et af legaterne her på Soransk Samfunds hjemmeside og er !ogget ind, kommer du direkte til Grant Compas, som giver videre instruktion. Hav NemID parat!

Vi glæder os det nye system og håber, alle viser forståelse for begynderproblemer.

Med venlig hilsen
Legatadministrationen

Udskriv

Copyright © 2020 Soransk Samfund 

Vi bruger cookies til at forbedre netsiden. Netsiden virker ikke optimalt hvis du ikke godtager brug af cookies.