Valborgaften 30. april 2017

Et større antal gammelsoranere med ledsagere samledes ved attentiden i Frederiksberg Have, omkring statuen af kong Frederik VI. Formand Christian Eugen-Olsen(R58) bød velkommen og forklarede om Valborgaftens betydning for især landbefolkningen i tidligere tider. Så afsang vi ”Når vildgåsen larmer Valborg nat”, hvorefter Erik Nordahl Svendsen(S64) berettede om 2 for majestæten dårlige hændelser i 1817.

Den første handlede om Huset Augustenborg og den anden om oprøret i Tugt-, Rasp- og Forbedrings-huset på Christianshavn. Hele Nordahl Svendsens indlæg kan læses på hjemmesiden. Så afsang vi ”Grøn er vårens hæk”, og bevægede os så mod huset. Det skal tilføjes, at hovmester Andreas Christiani(R57), med hjælpere, havde uddelt mousserende vin under hele seancen.

Vel ankomne mødtes vi af en herlig duft af mad. – Det var vores Valborgkok, Ivan Jørgensen(S73), der assisteret af sin hustru, var i gang i køkkenet, hvor de havde forberedt oksefilet bernaise, med kartofler, petitpois(ærter!) og bønner. Inden vi kunne indtage dette var der selvfølgelig en forret, krebsehalesalat, men også et hurra for skolen, (kun) første vers af ”Jeg veed et Sted”, (vi havde vel sunget nok), udnævnelsen af Niels G. Henriksen(R53) til ceremonimester, samt hovmesterens rosende omtale af holdet, med stående præsentation, der klarede hele arrangementet. Herunder nævnte han tilstedeværelsen af Freddy Wævers enke, Hanne, samt talte om dagens menu, idet han formanede om kun at tage eet stykke kød, til at begynde med. Da vi havde afsluttet den lækre hovedret, kom hovmesteren og formanden igen på banen. De lykønskede Erik Sloth Andersen(S36) med de 100 år, hvor han havde valgt at tilbringe dagen med os, og selskabet fik lejlighed til at råbe ”damm the torpedoes, full speed ahead”. Hovmesteren takkede Sif Mørkeberg(S09) for hendes lange tjeneste som oprydder efter frokosterne, og introducerede hendes efterfølger, Frederik Lehmann. Der var selvfølgelig lagkage, med lys, til Erik Sloth Andersen, og det samme (uden lys) til resten af selskabet.

Herefter kaffe med avec’er hvor hovmesteren havde 2 overraskelser. Dels en flaske Drambuie, og dels en flaske Cognac, der angiveligt indeholdt spor af en cognac produceret for 150 år siden. Det var Brugsen, der markerede sit 150 års jubilæum på denne spirituøse måde. Vi havde ingen taler ”efter silden”, det var sket i Frederiksberg Have, men deltagerne så ikke ud til at kede sig, og snakken, årgangene imellem, gik livligt på langs og tværs af bordene.

Deltagerne var jo dels gammelsoranere, dels ledsagere. Jeg kan ikke se sidstnævntes navne fra deltagerlisten, så nedenfor følger kun gammelsoraneres.

Erik Sloth Andersen(S36), Arne Krog og Henning Molin(S46), Helge Guld(S49), Ole Abrahamsen(S50), Lars Herborg og Niels Tantholdt (S53), Niels G. Henriksen(R53), Karl Aage Gemal(S54). Helle Rosendal og Peter Christiansen(S55), Claus Landschultz, Bent Thorkild Hansen, Sven Eric Heede og Niels Fischer(R56), Andreas Christiani, Søren Billeschou og Jørgen Duedahl(R57), Christian Eugen-Olsen(R58), Jens Holmsgaard(S61), Leif Knudsen, Torben Vedervang Jensen, Lars Eydermann og Michael W. Bræstrup(S63), Erik Nordahl Svendsen og Henrik Lund og Bo Poulsen(S64), H.C. Thomsen(S65), Bodil Wille Boisen(S66), Leo Starup(S67), Anders Holmegaard(S69),Ivan Jørgensen, Hans Kiesow og Kim Sverre Hansen(S73), Søren Ulrich Petersen(R70), Philip Kiesow(S97), Sif Mørkeberg(S09), Sys Giertz(S) og Frederik Lehmann(S).

Den opmærksomme læser vil bemærke, at jeg ikke har nogen årgang for de sidste 2 tilstedeværende. De skal jo nævnes, så derfor uden årgang.

Som aftenen gik begyndte flere og flere at forlade selskabet. Således også referenten, der heldigvis havde kørelejlighed hele vejen hjem. Tilbage bliver erindringen om en dejlig aften.

BTH(R56)

ozio_gallery_nano

Tags: soranerfrokost, referat, valborgaften

Udskriv E-mail

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2018 Soransk Samfund