Soranerfrokost 5. oktober 2017

Det var ganske overvældende som folk strømmede til denne frokost. Der var nogle klassesammentræf, S52 og R59, men også tresserne og halvfjerdserne var godt repræsenteret, så det var en fuldt besat sal der, sammen med formand Christian Eugen-Olsen, afsang ”Jeg veed et Sted” samt råbte hurra for skolen.

Denne hyldede også den tilbagevendte Henning Molin(S46) for hans indsats som formand og som primus motor i planlægningen og opførelsen af Soranernes Hus. Dog måtte formanden også berette at vi havde tabt den årlige golfmatch til Herlufsholm og dermed Panduros Putter. Til slut hilste han velkommen til de deltagere der indtog den første Soranerfrokost, og i forbindelse hermed efterlyste han flere førstegangsdeltagere. Det kunne være fremmende for deltagerantallet såfremt endnu flere klassetræf blev henlagt til frokosterne. Hvor får man en splendid frokost med såvel vådt som tørt for kr. 100,-? Opfordringen står for referentens regning, tilskyndet af hovmesteren.

Niels G. Henriksen(R53) kunne som toastmaster give ordet til hovmester Andreas Christiani(R57) der nævnte de tjenende ånder. Så opremsede han hvad vi skulle spise (og drikke), og det var som sædvanligt, overvældende og formentlig fedende.

Efter silden tog Per Nordahl Svendsen(M56) ordet og førte os for anden gang ind i sin families verden. Lektor Ejvind Nordahl Svendsen(ENS) virkede på skolen fra 1928 til 1966, underviste i fysik, kemi, astronomi og matematik. Han havde oprindeligt søgt ind på Niels Bohr Instituttet, men hans dårlige syn gjorde, at man ikke kunne antage ham. Det kunne Sorø Akademi heldigvis samme år, og her blev han. Familien boede først på Hauchsvej, men ”avancerede” så til en af skolens ejendomme Storgade 17 i 1943. Det var et stort hus, 8 kakkelovne, så man havde (selvfølgelig) ung pige til daglig. Når der var gæster blev der indforskrevet en kogekone samt en ekstra stuepige. Der blev budt farvede cigaretter og man lejede en pladespiller fra Sigurds Radio. Den forretning havde et fjernsynsapparat i vinduet, og mange Sorøborgere stod udenfor og så de første udsendelser. Gæsterne var typisk kollegaer fra skolen: Helms, Raft, Pihlkjær, Stevns Hansen der foredrog svenske drikkeviser, samt byens andre spidser, Borgmester Carlsen og apoteker Stahl. Det rene ”Matador”. ENS var medlem af en del foreninger. Bl.a. Oplæsningsforeningen, Turistforeningen, Bridgeklubben. Taleren husker når lektor Helms læste op af H.C. Andersen ved 2. juledags selskabet, Fru Stevns Hansens danseskole på Postgaarden, det årlige juletræ på Vænget (hvor ENS var læseinspektor), Parnas, Marokko Larsen og Pomona Christensen. Per sagde efterfølgende, at han kunne blive ved i lang tid, men taletiden ville så blive overskredet. Imidlertid overvejer han et tredje indlæg til næste år.

Efterfølgende forsynede vi os med mad og drikke, senere kaffe, chokolade, småkager samt avec’er. Der havde været problemer med tilmeldingssystemet, så der måtte dækkes op til endnu 8 deltagere. Tænk hvis frokosterne havde sin egen e-mail adresse, og det var der man skulle tilmelde sig. Så undgik vi de mange tilmeldingssystemer, vi plages med i dag. Apropos dette, så beder hovmester Andreas om tilmelding på sin privattelefon 39 40 66 14, såfremt man ønsker at deltage i julefrokosten den 9. december. Der skulle endnu være pladser. Og medens vi er ved decemberbegivenhederne, så annoncerede formanden at Holberg fejringen som sædvanlig er den 3. december ud for det Kgl. Teater, men i år starter vi kl. 14.00, og bevæger os efterfølgende over til Hofteatret, hvor der er en Holbergforestilling kl. 16. Det er p.t. planen, men bekræftelse følger på hjemmesiden og nyhedsbrevet.

Der var virkelig gang i talestrømmen fra deltagerne, såvel på langs som på tværs af bordene. Vi savnede vort ældste medlem, Erik Hjort Andersen, men heldigvis kom: Henning Molin og Arne Krog(S46), Niels Bjørklund(S47), Ole Abrahamsen(S50) , Børge Vendelbo Andersen(R50), Frits Krog-Meyer(S51), Bent Thorkilsen, Eva Theil, Veit Koester, Karl Erik Wienberg og Hans Trojel(S52), Lars Herborg, Ole Pedersen og Niels Tanholdt(S53), Niels G. Henriksen(R53), Karl Aage Gemal(S54), Lasse Peitersen(R54) Niels Fischer, John Dahl, Claus Landschultz, Niels Hvass og Bent Thorkild Hansen(R56), Per Nordahl Svendsen(M56), Hemming Jørgensen(S57), Andreas Christiani og Jørgen Duedahl(R57) Christian Eugen-Olsen og Steen Andersson(R58), Søren Graae, Henrik Bay, Søren Grønbech og Karl Jørgen Kleist(R59), Troels Lauritzen(S61), Jesper Maarbjerg(S62), Leif Knudsen, Lars Eyermann og Thorkild Kjærgaard(S63), Erik Nordahl Svendsen og Jeppe Nilou(S64), Mogens Skovgaard(S65), Bodil Wille Boisen, Steen Juul-Møller og Niels Jørgen Olsen(S66), Leo Starup og Nina Mammen(S67), Susanne Søhuus(S68), Søren UJlrich Petersen(R70), Ole Juul-Møller, Court Pedersen, Flemming Juhl og Helle Vibeke Skjøth(S71), Jette Hynne Ibsen(S72), Hans Kiesow og Ivan K. Jørgensen(S73) samt Jens Holmsgaard(S?) (Det var umuligt at tyde deltagerlisten).

Claus Landschultz og jeg savnede vores sædvanlige chauffør, Sven-Eric Heede, så vi måtte bevæge os hjemad med de offentlige transportmidler, men man kan jo ikke vinde hver gang.

BTH(R56)

Foto: Ivan K. Jørgensen (S73)
ozio_gallery_nano

Tags: soranerfrokost, referat, frokost

Udskriv E-mail

Du er ikke autoriseret til at kommentere.

Copyright © 2018 Soransk Samfund